Alternative Health Powered by Trendolizer

Unity Senter for integrert medisin og økt bevissthet.

Trending story found on unity.no
Unity senter vil bidra til personlig vekst, bevisstgjøre det indre potensiale til kraft og kjærlighet. Vi vil bidra til å hjelpe kroppen til å fungere bedre med naturlige metoder. Bedret allmentilstand kommer som en følge. Senteret har 70 terapeuter/behandlere. Stort utvalg av skoler, kurs og foredrag.
[Source: unity.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments